ADMIN LOGIN
ยังไม่ Login
Username :
Password :
 
 
ลำดับที่รหัสพัสดุหมายเลขไปรษณีย์ชื่อนามสกุลประเภทพัสดุวันที่ได้รับพัสดุสถานะพัสดุวันเข้ารับ
1 15856RL703416580THนายวงษ์ทวี จันทวี G01เอกสาร21/10/2563รอการนำจ่าย 
2 15855ED328498120THนายศิรสิทธิ์นนทิการ E18เอกสาร08/10/2563รอการนำจ่าย 
3 15854EG220854794THนายธีรพงษ์นิธิพรเดชะ G12เอกสาร08/10/2563รอการนำจ่าย 
4 15853ED027190515THนายอัสรัฟอีแมดอสะ E09เอกสาร06/10/2563รอการนำจ่าย 
5 15852ED249548190THนายรุสลามสาแม E05เอกสาร06/10/2563รอการนำจ่าย 
6 15851EO513150197THนายอธิวัฒน์ชลกิจ E15เอกสาร06/10/2563รอการนำจ่าย 
7 15850ED267191585THนายชยุตอุ่ยตระกูล E18เอกสาร02/10/2563รอการนำจ่าย 
8 15849EB341654031THนายอัฟฟาน ปาทาน ห้อง E06เอกสาร01/10/2563รอการนำจ่าย 
9 15849EB341654031THนายอัฟฟาน ปาทาน ห้อง E06เอกสาร30/09/2563รอการนำจ่าย 
10 15848RH670192290THนายชยุตพงศ์สุขศิริวัฒน์ ห้อง G 20จดหมาย28/09/2563รอการนำจ่าย 
11 15847EH113539091THนายเขมทัต ชิดเชื้อ F11เอกสาร28/09/2563รอการนำจ่าย 
12 15846EG624908539THนายธนกิตติ์เหลือขำ F11เอกสาร28/09/2563รอการนำจ่าย 
13 15845EG095524442THนายภู่ภูมินทร์พรมนิน ห้อง H 15เอกสาร28/09/2563รอการนำจ่าย 
14 15844EG095524460THนายภู่ภูมินทร์พรมนิน ห้อง H 15เอกสาร28/09/2563รอการนำจ่าย 
15 15843RF436479195THนายณัฐพงศ์ทองเทพจดหมาย25/09/2563รอการนำจ่าย 
16 15842ED368401107THนายศิรสิทธิ์นนทิการ E18เอกสาร25/09/2563รอการนำจ่าย 
17 15841ED286211013THอัฟฟานดอเลาะหมิเอกสาร24/09/2563รอการนำจ่าย 
18 15840EW125943785THมุสลิมสาและเอกสาร24/09/2563รอการนำจ่าย 
19 15839EV906248546THวรปรัชญ์ เพชรแก้วเอกสาร24/09/2563รอการนำจ่าย 
20 15838RU636657229THศิวะซันศักดิ์แก้วจดหมาย24/09/2563รอการนำจ่าย 
12345678910...
  
      
 
          
 
HyperLink 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 0-7627-6000-1 โทรสาร 0-7627-6002